De werkwijze van Zorg & Verder is in algemene zin te omschrijven als ‘respectvol’.

De werkwijze van Zorg & Verder is in algemene zin te omschrijven als ‘respectvol’.  

Onze visie is dat de cliënt zoveel mogelijk regie moet blijven voeren over zijn eigen leven.  

Respect
Wij werken met respect voor mensen met wie wij werken, respect voor hun normen en waarden en voor de zelfbeschikking. In gesprek blijven met de
cliënt en werken vanuit het toekomstbeeld van de cliënt, vinden wij één van de belangrijke elementen die inhoud geven aan de ondersteuning.  

Wij zijn ons bewust van de eigenheid en de zelfbeschikking van de cliënt en proberen de motieven van de normen en waarden te achterhalen. Samen zoeken we naar een evenwicht tussen de draaglast en draagkracht van de cliënt en hun netwerk, om van daaruit de meest passende weg te vinden richting herstel. 

Wij hebben een rol als coach, wij activeren de cliënt en indien nodig leren wij, vaardigheden om zelfredzaam te zijn, eigen regie te nemen en een sociaal netwerk te creëren. Dat doen wij door persoonlijk contact te hebben afgewisseld met beeldbellen. 

Samenwerking
Zorg & Verder werkt samen met andere zorgorganisaties. Wij verwijzen de cliënt, -altijd in overleg-, door naar specialistische zorg, wanneer dat helpend is in de groei naar zelfredzaamheid.
 

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Zorg & Verder heeft een contract met de gemeente Deventer en Olst/Wijhe. Denk je erover om ondersteuning te ontvangen van ons, volg dan de volgende stappen:

  • Neem telefonisch contact op met de gemeente waar je woont, vraag naar het WMO-loket en bespreek je hulpvraag. (Gemeente Deventer én gemeente Olst/Wijhe, 140570) 
  • Als burger heb je altijd het recht om te kiezen voor een zorgorganisatie die bij je past. Je mag aangeven dat je graag ondersteuning van Zorg & Verder wil.
  • De medewerker van het loket zal uitleggen hoe de aanmelding verloopt.
  • Voor je het weet zitten jij, de sociaalwijkteam medewerker en een medewerker van Zorg & Verder met elkaar om de tafel. We maken kennis met elkaar, jij vertelt waarin je graag wil doorgroeien of wat je wensen zijn. Ook spreken we af, hoeveel uren aan ondersteuning je nodig en voor hoelang.
  • In een ondersteuningsplan worden jouw gegevens en doelen omschreven en naar de gemeente gestuurd. Zij bepalen of je een indicatie krijgt.  
  • Is de indicatie goedgekeurd door de gemeente dan maken wij onze eerste afspraak en kunnen we werken aan jouw doelen.

Wanneer je ondersteuning krijgt vanuit de WMO, de gemeente, is dat meestal voor een bepaalde periode. De ondersteuning stopt wanneer het beter met je gaat en jouw doelen behaald zijn. Jouw zelfredzaamheid is vergroot, je hebt mensen gevonden in jouw omgeving die jou, indien nodig, helpen.

Wlz (Wet Langdurige Zorg)
In sommige situaties is ondersteuning voor langere duur nodig, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een chronische ziekte of verstandelijke beperking. Je kunt jezelf niet meer redden in de maatschappij, jouw veiligheid wordt ernstig geschaad of er is sprake van ernstige verwaarlozing, dan is het mogelijk om een Wlz indicatie aan te vragen. Wlz betekent, Wet Langdurige Zorg. In dat geval is het mogelijk om een Wlz indicatie aan te vragen.

Hoe kun je Wlz aanvragen?
Om Wlz-zorg aan te vragen kan contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl.

Lees hier welke stappen je moet ondernemen.

Wij kijken uit naar een fijne samenwerking met jou.  

Neem contact op met Zorg & Verder